Scientific Programme

 

 

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMEN

23 June 2022 Thursday

10.30-12.30 / Purple Hall

Moderatör: Prof. Dr. Iraz HASPOLAT KAYA

AUTHORS

TITLE TOPIC

Yonca ALTINDAL

SOSYOLOJİK PERDEDEN KADIN OLMAK İLE GÖÇÜN BAĞINI SORGULAMAK

Aziza ERGESHKYZY

ORTA ASYA TOPLUMLARINDAN ÇIKAN GÖÇÜN “KADINLAŞMASI”

Sezin MİÇOOĞULLARI

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL KORUMA

Kürşat TUTAR

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYELİ KADIN İŞGÜCÜNÜN TOPLUMSAL UYUMLARI VE GELECEK BEKLENTİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Rashed CHOWDHURY

UNEXPECTED LEADER: SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA AND THE BELARUSIAN PROTEST MOVEMENT

 

13.30-16.00 / Red.Hall

Moderatör: Assoc. Prof. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

AUTHORS

TITLE TOPIC

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

MEDYADA BAŞARILI KADINLARIN TEMSİLİ

Hatem ABUAISHA

WOMEN RİGHTS İN PALESTİNİAN LAWS

Batuhan USTABULUT

IS THE GENDER QUOTA SUSTAINABLE IN POLITICS?

Uwera Sauda

IMPACT OF GENDER MAINSTREAMING STRATEGY ON HARMONIOUS COMMUNITY OF JABANA SECTOR IN GASABO DISTRICT, RWANDA

Mohammed SEYAM

VİOLENCE AGAİNST WOMEN AND GİRLS DURİNG THE COVID-19 ERA İN THE STATE OF PALESTİNE

Mouhamed Bachir DIOP

WOMEN’S POLİTİCAL PARTİCİPATİON İN AFRİCA-IVORY COAST CASE STUDY

 

24 June 2022 Friday

Moderatör:  Assist. Prof. Yonca ALTINDAL

10.30-12.30/ Purple Hall

AUTHORS

TITLE TOPIC

Yonca ALTINDAL

AKADEMİDE TOPLUMSAL CİNSİYET OLGUSUNU KADIN POLİTİKALARI EKSENİNDE SORGULAMAK

Sezin MİÇOOĞULLARI, Fazilet Nur AKDOĞAN

İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZ

Semih SÜTÇÜ- Hüseyin BATMAN

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARDA “ŞİDDETİ KABUL VE KATLANMA

Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI, Taner DEMİRCİ

CAM TAVAN SENDROMU

Burcu HATİPOĞLU

EV İŞLERİNİN BİLGİSİ: KONMARİ METODUYLA DÜZENLEME DERSİ ÖRNEĞİ

İrem TORE

GENDER DIVERSITY ON CORPORATE BOARDS IN TURKEY: COMBINING HARD AND SOFT LAW

Erdal BAYAR

RADİKAL VE GELENEKÇİ BİR PEŞTUN HAREKETİ OLAN TALİBAN YÖNETİMİ ALTINDA KADINLAR

Emin ÇAKILCI

KADIN İSTİHDAMINDA EĞİTİMN ROLÜ