Home

The 2nd International Congress on Women

The focus of the congress is “women”, and women’s scientific fields such as sociology, psychology, anthropology, communication, health, history, economy, agriculture, business, law, educational sciences, health sciences, engineering sciences, space and aeronautics, political science. It is open to all studies prepared with the perspective of women’s studies from all branches of science, especially.

The first aim of the congress is thought to be to increase communication among interdisciplinary researchers, to discuss and disseminate current and new issues in the fields. The other purpose is thought to be planning to contribute to the formation of policies, especially regarding women’s issues.

The 2nd International Child Congres organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on 23-34-25 June 2022 in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholars, doctors and other practitioners who want to contribute to the field from different countries.

The 2nd international Women Congress includes the following topics:

 • Violence Against Women
 • Women’s Health
 • Women In Politics
 • Woman In Science
 • Women In Innovation Studies
 • Woman In History
 • Women’s Sociology And Psychology
 • Women In Aircraft And Space Exploration
 • Woman And Child
 • And Other Topics…

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

2. Uluslararası Kadın Kongresi

Kongrenin odak noktası “kadın” olup, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, sağlık, tarih, ekonomi, tarım, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik bilimleri, uzay ve havacılık, siyaset gibi kadın bilim alanlarıdır. bilim. Başta tüm bilim dallarından kadın çalışmaları bakış açısıyla hazırlanmış tüm çalışmalara açıktır. Bir oyuncunun Aviator oyununda hem birinci hem de ikinci strateji modellerini tamamlayarak iki jackpot kazanması mümkündür; veya, bir oyuncu çerçeveyi alırken ikinci bir oyuncu karartmayı alırsa, oyunun iki farklı kazananı olabilir.

Kongrenin birinci amacının disiplinler arası araştırmacılar arasındaki iletişimi artırmak, alanlardaki güncel ve yeni konuları tartışmak ve yaygınlaştırmak olduğu düşünülmektedir. Diğer amacın ise özellikle kadın sorunlarına yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı planlamak olduğu düşünülmektedir.

E-Journal of Law tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Kadınlar Kongresi, 23-34-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, hukukçular ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

2. Uluslararası Kadın Kongresi aşağıdaki konuları içermektedir:

• Kadınlara karşı şiddet

• Kadın Sağlığı

• Siyasette Kadın

• Bilimde Kadın

• İnovasyon Çalışmalarında Kadınlar

• Tarihte Kadın

• Kadın Sosyolojisi ve Psikolojisi

• Uçak ve Uzay Araştırmalarında Kadınlar

• Kadın ve Çocuk

• Ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu