Başvuru

Kongreye gönderilecek eserler Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca olabilir.

Özetler, info@womencongress.org posta adresine gönderilmelidir

Başvuru Yönergesi

Her katılımcı en fazla 2 bildiri ile (iki sözlü sunum veya bir sözlü sunum bir poster) ile kongreye katılım sağlayabilir.

Kongremiz YÖK Akademik Teşvik Şartlarını sağlamaktadır

Özetler 150-500 kelime arasında olmalı, en fazla 5 adet anahtar kelime bulunmalıdır

Bildiriler Microsoft Word formatında gönderilmelidir

Ana metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır

Sağ ve sol boşluklar 3 cm olmalıdır

Bildiri başlığı büyük harflerden oluşmalıdır

Yazarlar, kurumsal bilgilerini ve iletişim bilgilerini, *  simgesini kullanarak birinci dipnotta belirtmelidirler (İlave her bir yazar için *  simgesi bir artırılarak kullanılmalıdır)

Bildiri tam metinleri, bu KILAVUZa göre düzenlenmelidir

(Tam metinler için kullanılacak atıf sistemi, APA vb. metin içi sistem olayıp tamamıyla dipnota dayalıdır)

Yayım

Özetli tam metin bildiriler, kongreden hemen sonra 2018 yılı içerisinde yayımlanacaktır

İngiltere merkezli uluslararası yayınevinden 2019 yılında çıkacak editörlü kitapta bölüm sahibi olmak isteyenler, bildiri metinlerini geliştirerek gönderebilirler. (Gönderilen geliştirilmiş tam metinlerin kurul tarafından değerlendirilecek olmasından dolayı, her gönderilen çalışmanın editörlü kitapta yayımlanması söz konusu değildir.)

 

ÖDÜLLER

 1. Kongre Başarı Ödülü
 2. En İyi Sunum Ödülü
 3. En İyi Yöntem Ödülü
 4. Genç Araştırmacı Ödülü

DEĞERLENDİRME KURULU

 • Prof. Dr. Pasquale Peluso, Marcony Üniversitesi, İtalya
 • Assoc. Prof., Dr Katri Havu, University of Helsinki, E-Journal of Law
 • Dr. Mustafa Çakır- Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 1. Söz konusu bu ödüller, bilim alanında katkı sunan akademisyenlere verilir.
 2. Bu ödüllere aday olmak isteyen akademisyenlerin güncel özgeçmişlerini (YÖKSİS 2017 Teşvik raporunu) kurula EN GEÇ 1 ARALIK 2018 tarihinde info@womencongress.org posta adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
 3. Kurul adayın en son (2017) akademik yıldaki akademik faaliyetlerine bakarak bu ödülü vermeye karar verir.
 4. Kongre Başarı Ödülü’nde, kurul aday olan akademisyenin yaptığı çalışmalarda aldığı atıfları esas alacaktır.
 5. Kongre Başarı Ödülü dışındaki diğer ödüller kongre sürecinde Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere göre verilecektir.
 6. Bu ödüller, bizzat kongrede düzenlenecek olan ödül törenine iştirak edenlere verilecektir. Törene katılmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.
 7. Genç Araştırmacı Ödülü 35 yaş altı araştırmacılara verilecektir.